กลอนลาสึก

ห้ามไฟไว้อย่าให้มีควัน ห้ามดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะขึ้น ห้ามแม่ขวัญยืนจะออกลูก ห้ามคนปวดท้องจะไปขี้  ห้ามหลวงพี่จะสึก  5 อย่างนี้โบราณว่า  ไม่ควรห้ามเพราะห้ามไม่ได้

สคริปต์พิธีกรงานฌาปนกิจศพที่น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องเหมาะสมมากที่สุด

เป็นสคริปต์งานฌาปนกิจศพที่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานชื่นชอบมาก ปรับแต่งใช้ตามเหมาะสมนะครับ